• Montējam,
 • Demontējam,
 • Remontējam,
 • Piedāvajam regulāras pārbaudes.
 • Montējam,
 • Demontējam,
 • Remontējam,
 • Tīram.
 • Montējam,
 • Demontējam,
 • Remontējam,
 • Tīram.
 • Montējam,
 • Demontējam, 
 • Remontējam,
 • Veicam regulāras pārbaudes,
 • Uzturam iekārtas darba kārtībā.
 • Montējam,
 • Demontējam, 
 • Remontējam,
 • Veicam regulāras pārbaudes,
 • Uzturam iekārtas darba kārtībā.
 • Metinām,
 • Izstrādjam metinātas metāla konstrukcijas.
 • Vispārējie telpu remontdarbi,
 • Jumta remontdarbi,
 • Jumta noteku uzstādīšana, remonts un tīrīšana.
 • Ierīkojam,
 • Veicam pārbaudes,
 • Uzturam ekspluatācijai gatavā stāvoklī.
 • Uzstādam,
 • Remontējam,
 • Uzturam ekspluatācijai gatavā stāvoklī.
Tiek piedāvāta iespēja slēgt sadarbības līgumu par iekārtu un sistēmu regulāru apsaimniekošanu.
Elektroapgādes tīkli 15.00 EUR/h
Ūdensapgādes tīkli 15.00 EUR/h
Kanalizācijas tīkli 15.00 EUR/h
Apkures sistēmas un siltumkatli 15.00 EUR/h
Mikroklimata iekārtas 15.00 EUR/h
Metālapstrāde 15.00 EUR/h
Remontdarbi 13.50 EUR/h
Ugunsdzēsības sistēmas 17.50 EUR/h
Drošības sistēmas 17.50 EUR/h
sadarbības līguma cena atkarīga no apsekojamā abojekta.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING